Tone analyse og noiseLAB

The following is available in English here.

Der blev i forbindelse med afviklingen af den 26 sammenlignende måling i 2021 opdaget et fejl i noiseLAB, idet 10% tonekriteriet for en analyse af et 90 sekunder langt lydklip burde betyde en frasortering af tonen i det kritiske bånd (CB) med centerfrekvensen 51 Hz .

Den tilhørende toneanalyse som anvist ved opgaven er baseret på et FFT Spektrum med 3 Hz linjeafstand midlet over 90 sekunder og med 20 Hz nedre grænse for tone analyse (lineær frekvens vægtning Z)

Tone analyse i noiseLAB Batch 4.1:

Den eksisterende udgave af noiseLAB Batch 4.1 kan benyttes til at kontrollere hvad 3 dB båndredden som % CB (af den kritiske båndbredde) er. I ovennævnte figur, nederst til højre vises at toner i 51 Hz båndet har en båndbredde på 12.2%. Herved kan man konstatere at disse ikke skal regnes med i målingen.

Fejlen opstår primært ved lavere frekvenser, og karakterises visuelt ved meget brede tone områder.

Her er den korrekte tone analyse på samme data beregnet med noiseLAB 4.2B1:

Det skal bemærkes at disse analyser er udført med en kalibrerings faktor på 93,8 dB i stedet for 94 dB som i vejledningen.

En prøveversion af noiseLAB Batch Processor 4.2 (Beta) er planlagt medio december og er gratis for alle eksisterende brugere.

Den endelige version af 4.2 er planlagt til primo 2023.

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.